Färdigställandet av förteckningen över Arne Jones skulpturer på allmän plats.

Skulpturer på allmän plats

Sällskapet har under lång tid försökt kartlägga Arne Jones offentliga skulpturer på allmänna platser.

Eftersom några skulpturer har försvunnit av olika anledningar har arbetet tagit lång tid.

Nu håller vi på att slutföra arbetet som ni kan följa under huvudrubriken GALLERI och därefter klicka på underrubriken LISTA MED LÄNKAR TILL OFFENTLIGA SKULPTURER.

Eftersom det rör sig om 77 st skulpturer så kommer arbetet att fortgå under några månader. Kom gärna med kompletterande information eller synpunkter.

Återinvigning av ”Vertikal komposition”

Konstverket invigdes den 1 juni 2023 där det är placerat framför Forum Medicum på Sölvegatan i Lund

TALARE UNER INVIGNINGEN

Kristina Åkesson , Dekan, Medicinska fakulteten Lunds Universitet.

Patrick Amsellem, Direktör, Statens konstråd.

Ali Ranji, Projektdirektör, Akademiska Hus

Projektet har möjliggjorts genom Akademiska hus, Statens konstråd och Medicinska fakulteten. Ett tack även till Ditte Jones, Viggo Wichmann, Marc Rizell, Björn Norberg, Peter Hagdahl och Jakob Donnér som alla varit drivande och bidragit i projektet.

Skulpturen är placerad vid entrén utanför Forum Medicum

Vertikal komposition

Kristina Åkesson klipper bandet och förklarar skulpturen invigd.

I samarbete med Skissernas Museum tillverkades den nuvarande Vertikal komposition av konstnärerna Viggo Wichmann och Marc Rizell

Viggo Wichmann och Marc Rizell

”Jones började kring 1953 experimentera med en enkel urform, en ”pelare”. Han ville pröva hur mycket av nyanser och rörelse man skulle kunna fånga i en enda smidd järnstång”

Ur boken Arne Jones, Rolf söderberg

Tack till Ditte Jones, Skissernas museum, Viggo Wichmann, Marc Rizell, Björn Norberg, Peter Hagdahl, och Jakob Donnér som alla varit drivande och bidragit i projektet.

 

Spiral reflex

Sundsvalls Tidning 14 januari 2023 06:15

Ett år sedan: När får vi se
Skönsbergs fyrbåk lysa igen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ännu en påminnelse om den nedblåsta skulpturen ”Spiral reflex”.

För ett år sedan när det blåste som mest stod den och svajade, skulle den
klara vindstötarna? Nej, den föll med ett brak vid 14-tiden den 14 januari, och
skadade dessbättre ingen levande varelse. Efter att ha legat på det lilla
torget i 16 dagar så flyttades den till en säkrare plats.

Spiral
Reflex av Arne Jones restes 1960 i Skönsberg.

Bild: Maria
Eilertsen

Frågor uppstod: Varför föll den? Kan den lagas och sättas upp
igen och vad kostar det? Sundsvalls kommun äger skulpturen. Ansvar för
skulpturen har Stadsbyggnads-kontoret tillsammans med Sundsvalls museum.
Undersökningar har sannolikt inletts, men vad man kommit fram till och vad som
ska ske med Spiral reflex är inte officiellt känt.

Barbro Björk, tidigare intendent vid Sundsvalls museum, skrev en
artikel i ST 4 juli och påminde om skulpturen: hur den såg ut, på vilket sätt
den var speciell, när den kom dit, vem som hade gjort den, var den stått och
vad som utmärker platsen samt varför den är värd att sätta tillbaka på sin
plats. Så här skrev Barbro:

”Minns ni hur skulpturen såg ut?
Fotografiet ger en föreställning, men utseendet växlade beroende på synvinkel
och ljusförhållanden. Materialet är aluminium med ytor målade i svart
kontrasterande mot ljusa, konkava aluminiumytor med spegel-effekt. Vid mörker
lystes de ljusa fälten upp av åtta strålkastare placerade vid foten, mitten och
på krönet. Den 14 meter höga skulpturen blev då som en fackla i stads-bilden.
Formen ger associationer till ett växande där den övre delen, med en lätt
vridning, uppstår ur den undre delen.”

När den restes 1960, och konturerna av det nya och moderna Skönsberg började klarna, väckte den uppmärksamhet, frågor och debatt: Vad föreställer den? Har den moderna konsten nu slagit sig ned i de gamla arbetarkvarteren? Vad vill konstnären säga med verket?

Jag skrev om skulpturen i ett av Arne Jones-sällskapets
medlemsblad (maj-21) och tyckte efter mätningar att den också uttryckte form à
la ’det gyllene snittet’.

Skulpturen är tvådelad på höjden. Konstnären ville kanske
visa den harmoniska proportionen mellan skulpturens två delar, ca 5 m resp ca 8
m ≈ 14 meter; nedre delen förhåller sig till övre delen som den övre delen
förhåller sig till hela skulpturen, ett exempel på ’det gyllene snittet’ !

Frånsett konstnärens avsikt
och betraktarens åsikt framträder verket som en fyrbåk. (Fyrbåk kallas en
hög konstruktion eller byggnad, avedd att bära upp en belysning typ fyr, i
äldre tider en eld, till vägledning för sjöfarande. Jfr Vårdkase.)

Men, bistår den vid vår navigering i tillvaron? Vad slags vägledning ger den?

Den stod där som ett minnesmärke över en osedvanligt
kreativ konstnär och en osedvanligt kraftfull tidsanda när det moderna Sverige
på allvar byggdes. Kanske betyder det något att den placerades på ett torg,
utanför det numer sålda ”Folkets hus” och strax intill
Medborgargatan? Kanske kan en samhörighet ses mellan konstverket och
omgivningen? På så sätt att konstverkets ”funktions-realitet”
avspeglas, inte bara i betraktarnas ögon, utan också i omivningen?

(”Konstens funktionsverklighet” var den formulering Arne Jones och Lars Ahlin använde för att beskriva konstverkets möte med sina ”avläsande uttolkare”, som alltså – menade Arne och Lars – utgör konstens, målningens / skulpturens / textens ”sociala korrelat”.)

Svante
Junker är sekreterare i Arne Jones-sällskapet.

Bild:
Susanne Holmlund

Verket signalerar kanske budskapet att vår
tillvaro kan formas genom vår egen kraft? Till exempel att Sköns Köping
bildades 1948 och att Folkets hus senare uppfördes invid det lilla torget där
Jones Spiral reflex placerades; eller på så sätt att tiderna förändras, att
Sköns köping har upphört och sedan 1965 ingår i Sundsvalls kommun, att Folkets
hus har avyttrats och att Sundsvalls kommun numer äger konstverket?

Lyste gjorde den när den blåste
omkull och vi hoppas få se den lysa igen. Det torde ordna sig genom kommunens
försorg: metallarbete med konstnärlig hänsyn och montage av elbelysning i
enlighet med Jones tanke / utformning – samt starkare fästelement (bättre
svetsar vid de fyra vinkeljärnen mot bottenplattan som bär upp skulpturen) !

Kommer den på plats så finns den återigen att upptäcka
bortom hemmablind-heten; sådant vi ser varje dag utan att upptäcka det. Mycket
är så invant och var-dagligt att vi sällan tänker på det;
det försvinner i en välbekant anonymitet, till sist ser vi det inte.

Som med all konst, måste betraktaren stanna upp, iaktta,
skifta position, se från ett annat håll, låta de egna intrycken sjunka in. Och
varför inte jämföra sina egna intryck med någon annans, slå sig ned vid det
närbelägna kaféet och samtala om intrycken, och om verket.

”När det gäller konst måste man ju känna efter, det tar tid.” Det sa
Arne själv.

Svante Junker, sekreterare i Arne Jones-sällskapet

Sten på sten ”Laxtrappan” i Uppsala skall restaureras

Nu är den efterlängtade restaureringen av ”laxtrappan” påbörjad!

Konstverket – som egentligen heter Sten på sten – är skapat av Arne Jones och invigdes 1971. Det är placerat på Kasåsens södra sida, mellan Uppsala slott och Akademiska sjukhuset.

Sten på sten, Uppsala. ”Laxtrappan”

Installationen utgörs av sten och betong, men har materialen till trots ett mycket organiskt uttryck. De mjuka betongformationerna böljar ner för slänten, med stenblocken utplacerade som i en oregelbunden trappa innanför betongens sargar. Nedför trappstegen strömmar vatten.

Efter nästan 50 år är konstverket i stort renoveringsbehov, och en skadeinventering är nu inledd. Målet är att så småningom återställa verkets funktion och utseende till sitt ursprungliga, så som fotot ovan visar.

Medlemsblad

Vi har nu samlat dom medlemsblad som berör Arne Jones konstnärskap på hemsidan under meny rubrik Arne Jones-sällskapet /Medlemsblad

Medlemsblad arkiv – Arne Jones konstnärskap Klicka gärna på länk

Här följer en lista. Som ni ser har vi varit flitiga och lyckats skriva ner en hel del intressanta texter. Vi hoppas att ni finner det både intressant och informativt.

Möte Arne Jones-sällskapet och Västernorrlands museum

Plats: Västernorrlands museum, Hemsön
Datum: 2022-08-30

Närvarande: Lina Aastrup, Olivia Catti Stark, Karolina Aastrup, Kajsa Hartig från Västernorrlands museum.

Svante Junker, Nina Öhman, Torbjörn Hassberg representerade Arne Jones-sällskapet.

Avsikten med mötet var att diskutera hur Arne Jones konst som finns på museet bör visas.

Tankar kring förmedling av Arne Jones konstnärskap
Länsmuseet har en nyanställd projektledare/curator på området samtidskonst. Tjänsten syftar till att skapa en plattform för samtidskonst för att stärka konstens ställning i länet.

Närmast finns idéer kring att visa fotografier av Arne Jones, bilder av konstverken, på publika platser i museet.

Permanent visa verk
Önskemål finns från sällskapet sida att ha en permanent yta att visa föremål ur samlingen löpande. Exempelvis en monter i entrén eller ett avskilt rum.

I donationen av skulpturer finns skulpturgruppen ”Närheter” som skulle kunna placeras utanför entrén eller innanför i den stora entréhallen.

Följ länken: www.digitaltmuseum.se

Digitalt museum

Arne Jones samling på digitalt museum består idag av 2 824 objekt.

Länsmuseet har ett nytt samlingsförvaltningssystem där information om föremål och fotografier finns överfört. Arbete pågår med att se över informationen i databasen.

Behov finns att förädla informationen i databasen, berika med ny information. Här behöver länsmuseet hjälp av Arne Jones-sällskapet, vilket sällskapet ställer sig positiv till.

Vad kan vi göra framöver

Länsmuseet tittar på möjligheten att visa föremål på en mer långsiktig basis. Kan kräva inköp av en ny monter.

Museet ska hösten 2022 ta fram stora printar att ställa ut i museets publika ytor.

Tillsammans ser över möjligheten att ytterligare förmedla AJ:s samlingar och verk i digitala kanaler.

Museet och AJ-sällskapet ses för ett uppföljande möte våren 2023.

Skulpturen Spiral reflex

Den 14 meter höga skulpturen har blåst omkull i Skönsberg

Skulpturen Spiral reflex av Arne Jones, på Ivar Nordlanders plats i Skönsberg blåste ned i fredags 14 januari 2022.  Dessbättre skadades ingen människa vid fallet och ytterst litet av omgivande material. Först av allt måste konstverket flyttas för att inte blockera torget.  Det har visserligen stått där i 61 år utan att falla, men det kan nog fortsätta att glädja en och annan förbipasserande om det får återkomma till sin plats.  Verket är naturligtvis tilltygat och behöver därför repareras – Vi hoppas och arbetar för att skulpturen skall sättas upp igen.  

En återupptäckt skulptur

För tiotalet år sedan var vi några i sällskapet som letade efter ett konstverk i form av en dopfunt som Arne Jones hade skapat och som skulle finnas på Sundsvalls sjukhus. Vi fann en dopfunt men kunde inte upptäcka någon inskription av tillverkaren.

Jan Bränström arbetar som sjukhuspräst på Sundsvalls sjukhus. Han hörde av sig till AJ-sällskapet för en dryg månad sedan och berättade att sjukhuskyrkan bytt lokal. I samband därmed behövde något göras åt dopfunten som blivit tärd av tidens tand. Den består av tre delar – fundamentet i vitmålat trä, ”Skålhållaren” i trä med tre snidade symboler och en enkel dopskål i tenn. Jan skrev: ”Skålhållaren” var i tre delar, tidigare lagad före min tid men trasig igen. Jag frigjorde den från fundamentet där den var fastsatt och har lagat den efter bästa förmåga. På skålhållarens undersida fann jag då inskriptionen ”Arne Jones -41”, så dopfunten är verkligen ett verk, ett tidigt verk vad jag kan förstå, av honom och jag ville meddela detta.

En inte ointressant aspekt är att dopfunten tidigare (efter 1941 och framåt) stått i det gamla sjukhuset (nuvarande kommunhuset) i Sundsvall och att åtminstone två medlemmar i sällskapet blivit döpta i den. Kanske finns det fler som blivit döpta på gamla sjukhuset, i dopfunten, och att den därför kan vara värd ett återbesök?

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 och verksamheten 2020

Årsmötet ägde rum lördag 9 oktober i skolhuset vid Ålsta fokhögskola i Fränsta. Liksom föregående år hade planerat årsmöte i Stockholm under våren ställts in pga. covidpandemin. För att minimera behovet av resande (många styrelseleda-möter och medlemmar tillhör riskgrupp), genomfördes även årets komprimerade möte i Fränsta, då fyra styrelseledamöter och stor del av sällskapets medlemmar är bosatta i närområdet.

Årsmötet var behörigt att fatta beslut eftersom en medlem (!) hade infunnit sig, förutom den till antalet ledamöter beslutsföra styrelsen (fyra ledamöter).

Verksamhetsberättelsen präglas också den av pandemin. Med undantag av utställningen om Arne Jones i Ålsta under ett år 2019-2020 och med undantag av Christer Lundgren som i januari, vid sidan av webbmasterjobb, gav ut en coffee-table-book: Arne Jones – en bildhuggares universum.

Webbsidan ja, den är kanske vårt viktigaste medium för att ”främja intresset för och studiet av Arne Jones liv och konstnärskap” – som det står i sällskapets stadgar. Den är under ständig komplettering och lär i princip aldrig bli färdig. Så ska det också vara – den följer med i tiden.

Pandeminsrestriktionerna har inte heller begränsat mailkontakter med allmänhet som ställer frågor om Arnes konst, eller vill sälja sådan, eller uppmärksamma verk av Jones som fallit i glömska.

Christer finner ett och annat i Arnes boksamling, som han skriver ned och skickar till styrelsens ledamöter. Det kan handla om något verk Arne har gjort, eller om konst i allmänhet, eller om konstteoretiska överväganden. Christers intressanta fynd kunde mycket väl ta form som nyhetsbrev och skickas som sådana till prenumeranter och medlemmar.

Så, för att sammanfatta, pandemin med sina restriktioner har inte fått oss att tappa sugen. Vi fortsätter bevara och förtydliga minnet av Arne Jones och hoppas att du gör oss sällskap.

Spiral åtbörd i Norrköping 60 år

Spiral åtbörd, Norrköping

Museichefen: ”Klart lysande symbol”

Helena Persson, chef för Norrköpings konstmuseum, hyllar både konstnären Arne Jones och skulpturen ”Spiral åtbörd”.

Att Arne Jones har stor betydelse för Norrköping är en underdrift. Han satte på många sätt den samtida skulpturen på kartan när ”Spiral åtbörd” kom på plats.

Det blev ju skarpa diskussioner vid många middagsbord kring skulpturens kvaliteter, men vi vet ju alla att den på kort tid blev en klart lysande symbol för Norrköping. Att två köpcenter fick namnet Spiralen säger en hel del. Jones har ju också betytt mycket för den offentliga konstens roll i Norrköping.

Spiral åtbörd 60 år
Den 16 juni 1961 ljöd fanfarerna i Norrköping  efter att Spiral åtbörd (1954-1961) förklarats invigd.
I tisdags fanns en stor artikel i Norrköpings tidningar där vår ordförande i Arne Jones-sällskapet framför skulpturen utbringar en skål för den nu 60 år gamla skulpturen. Skulpturen som har blivit en symbol för staden och som fortfarande är djupt älskad och uppskattad av invånarna i Norrköping.
Skulpturen för 60 år sedan
Arne Jones vid invigningen av Spiral åtbörd, Norrköping. Foto: Västernorrlands museum
Arne Jones framför skulpturen vid invigningen 1961.
Kontraktet hade undertecknads 1956 och efter hårt arbete med tekniskt avancerade lösningar av konstruktion och material,  stod den mobila skulpturen nu klart i all sin glans. Jones mest ”suggestiva kroppsliga rörelseverk” kan ses som en fortsättning på  Piruett (1949). Först kraftigt ifrågasatt av stadens invånare men numera högt älskat av densamma och en symbol för staden.
Translate »