Sagt om Arne Jones

Ett första tack till  Ditte Jones-Lundgren för hennes generösa hjälp. Hon har med sin kunskap om sin far Arne Jones bidragit till mycket information. Hon har vårdat faderns kvarlåtenskap och dokumentsamling och genom hennes donation till Västernorrlands museum kan all denna dokumentation sökas i en databas. 

Vi tackar också alla dom konstvetare som har bidragit med text och kunskap till dom texter som ni kan finna i flikarna under denna rubrik. 

Translate »