Biografiska data

Länk till : 

Arne Jones konstnärskap, en retrospektiv utställning på Länsmuseet i Härnösand den 24 mars – 9 september 2018 med förord av Nina Öhman.


Sedan 1945 har Arne Jones medverkat i många utställningar och tävlingar både i Sverige och utomlands. Vi kommer att lista dessa med utgångspunkt från dokument som finns att tillgå. I några finns intressanta förord och texter om Arne Jones konstnärskap som vi också skall länka till. Uppgifterna nedan är hämtade från Hans Eklunds bok Arne Jones, Bonniers 1965. Några inledande årtal är korrigerade; några sakuppgifter är korrigerade resp. kompletterade.               

1914           Född i Borgsjö socken, Medelpad”

1931-34      Ålsta folkhögskola, Medelpad

1936-40      Teknisk aftonskola (Konstfack)

1937-44      Stenhuggeri

1942-47      Konsthögskolan

1945           Utställning: Sundsvall

1946           Utställning: Rålambshov, Stockholm

1947           Studieresa till Frankrike; Jones och Ahlin med fruar

                      Utställning: Galerie Acté, Stockholm

1948           Studieresor till Italien och England

                     Utställning : ”Skulptur i natur”, Skansen, Stockholm

1949         Utställningar:

                    ”Konkret”, Galleri Blanche, Stockholm

                    Norrköpings museum (tills. m. Sven Alfons)

                   Salon des Réalités Nouvelles, Paris

                   ”Skulptur i natur”, Göteborg

                   Offentligt arbete:

                   ”Don Quijote och Hamlet”, portalreliefer Björkhagens skola,  Stockholm.               

                   Teaterdekor:

                   Stockholms konserthus i samarbete med Pierre Olofsson

1950        Utställningar:

                   ”Ny realitet”, Göteborgs museum

                   Salon des Réalités Nouvelles, Paris

                   ”Skulptur i natur”, Lund

                   Offentligt arbete:

                   ”Sagan om den borttappade bollen”, stuckvägg Ulriksbergsskolan, Växjö             

1951         Utställningar:

                   Salon des Réalités Nouvelles, Paris

                   ”Ny realitet”, Riksförbundet för Bildande Konst

                   Offentligt arbete:

                   ”Kommunikationer”, baldakinstöd Hotell Malmen, Stockholm. Koppar

                   ”Katedral” II, Arkivmuseum, Nationalmuseum (1946-51). Brons

                   Porträtt i offentligt rum: Bokförläggare Gerard Bonnier, Bonniers                                                 porträttsamlingar, Nedre Manilla, Djurgården, Stockholm

1952        Utställning:

                    Salon de Mai, Paris

                   Offentliga arbeten:

                   ”Den fantasifulle muraren”, relief Blackebergs skola, Stockholm.Tegel

                   ”Katedral I”, uppsatt i bostadsområden Järnbrott (Göteborg),

                   Västertorp (Stockholm) samt Norrköpings museum. Brons

                   Porträtt i offentligt rum:

                   Bokförläggare Tor Bonnier, Bonniers porträttsamlingar, Nedre                                                       Manilla, Djurgården, Stockholm

1953        Utställningar:

                   ”L’art suédois 1913-53”, Galerie Denise René, Paris  och i Bryssel,                                                   New York,  Hamburg

                   Tävling:

                   Kumla stad, 5 inbjudna, I:a pris

1954       Offentligt arbete:

                   Medalj för Dansfrämjandet, Stockholm

                   Teaterdekor:

                   Uppsala stadsteater, i samarbete med Pierre Olofsson. ”Narren” av                                             Lars Forsell

                   Tävlingar:

                   Kiruna stad, allmän

                   Öresundsparken, Malmö, ”Elementen” tills. m. arkitekt Klas Anshelm

                   Tekniska högskolan, Stockholm, ”Spiral åtbörd”

1955         Utställningar:

                   ”Skulptur i natur”, Båstad

                   Skånska konstmuseum, Lund

                   Galerie Blanche, Stockholm

                   Nordiska Konstförbundets utställningar i Oslo, Köpenhamn och Rom

                   Offentliga arbeten:

                   ”Fossil komposition”, minnesskulptur över C. F. Hill, Lund. Granit

                   ”Spiralrum”, friskulptur Blackebergs läroverk, Stockholm. Koppar

                   ”Från skål till skål”, fontän i Norrvikens trädgårdar Båstad och SPP’s

                     Björnbo Lidingö, Stockholm. Koppar

                   Tävlingar:

                   Eskilstuna stad, allmän tävlan

                   Medaljtävling, F.I.D.E.M., inköp (Fédération Internationale de la                                                         Médaille d’Art)

1956       Utställningar:

                   Svenska Groupe Espace, Norrköpings museum 

                   Läs mer om Group Espace    

                   Svenska Groupe Espace, Visby

                   ”6”, Malmö museum

                   Offentliga arbeten:

                   Medalj och jetong för Kungliga Vetenskapsakademien, Uppsala

                   ”Vertikal komposition”, friskulptur Fysiologiska Institutionen, Lund.                                              Koppar

1957         Utställning:

                   Sinteza Plasticnih, Dubrovnik, Jugoslavien

                  Offentligt arbete:

                   ”Från fall till fall”, fontän Katrineholm och Metallarbetarförbundet,                                                Stockholm.  Koppar

                   Porträtt i offentligt rum:

                   Dr. S. Elvin, Läkarhuset Vällingby, Stockholm

                   Porträtt:

                   Professor Alf Westergren, Svenska Läkarsällskapet, Stockholm

                   Tävling:

                   F.N., Geneve, tills. m. arkitekt Klas Anshelm

1958        Utställning:

                   ”Nordisk abstrakt konst”, Oslo

                   Offentliga arbeten:

                   ”Barnteater”, relif Medborgarhuset, Hägersten, Stockholm.                                                             Chockbetong

                   ”Resonans”, fontänskulptur i Stadsparken, Örebro. Brons

                   Teaterdekor:

                   Kungliga Dramatiska Teatern (stora scenen), Stockholm, i samarbete                                         med Pierre  Olofsson (”Kröningen” av Lars Forsell)

                   Porträtt i offentligt rum:

                   Dr. G. Nilsonne, Svenska Läkarsällskapet, Stockholm

                   Direktör Seved Apelqvist, Folksam, Stockholm

                   Direktör Joel Persson, Folksam, Stockholm

1959         Utställningar:

                   ”Zeitgenössische Medaillen”, Wien

                   Middelheim 5:e biennale, Antwerpen

                   ”Skulptur i miljö”, Eskilstuna

                   Offentliga arbeten:

                   ”Sekvens”, fontänskulptur Idrottens hus i Hälsingborg. Smidesjärn                                              och granit

                   ”Krucifix”, Vantörs kyrka, Stockholm. Smidesjärn

                   ”Torntupp”, Vantörs kyrka, Stockholm. Förgylld aluminium

1960         Utställningar:

                   ”Nutida svensk konst”, Skövde

                   Galeri Blanche, Stockholm

                   ”Svensk kunst idag”, utställning i Norge av Riksförbundet för                                                           Bildande Konst

                   ”Aspect”, Liljevalchs, Stockholm (Fragment av ”Elementen” i full                                                   skala)

                   Offentliga arbeten:

                   ”Treklang”, friskulptur Folksams hus vid Skanstull, Stockholm. Brons

                   ”Spiral reflex”, ljusskulptur, torget Skönsberg, Sundsvall. Aluminium

                   Porträtt i offentligt rum:

                   Dr. John Lundqvist, Svenska Läkarsällskapet, Stockholm

                   Studierektor Gunnar Hirdman, Folkhögskolan Ramnäs

                   Tävlingar:

                   Seattle, USA, tills. m. arkitekt Klas Anshelm

                   Råcksta krematorium, Stockholm, 5 inbjudna, I:a pris

                   Luleå byggmästarförening, 8 inbjudna, I:a pris

1961         Utställning:

                   ”2:ème exposition internationale de la sculpture contemporaine”,

                      Musée Rodin, Paris

                   Offentliga arbeten:

                   ”Spiral rotation”, fasadrelief på Svenska Industriförbundets byggnad,                                         Stockholm. Granit

                   ”Spiral åtbörd”, fontänskulptur Kristinaplatsen, Norrköping.                                                              Aluminium

                   ”Katedral”, friskulptur Förbundsskolan Bommersvik. Gjuten                                                              aluminium

                   ”Daggkåpan”, fontän till Huddinge Centrum. Koppar

                   ”Sfär”, friskulptur HSB:s bostadsområde i Malmö. Koppar

                   ”Skiss till ett Hammarskjöldmonument”, Högre Allmänna Läroverket,                                          Uppsala, Mässing och tenn

1962         Offentliga arbeten:

                   ”Kungliga medaljen”, för Akademien för de fria konsterna, Stockholm

                    ”Rum för vindar”, friskulptur Västerås stad. Koppar

                   ”Facettdans”, fontänskulptur Tobaksbolaget i Malmö. Förgylld koppar

1963         Utställningar:

                   ”La jeune sculpture”, Musée Rodin, Paris

                   Offentligt arbete:

                   ”Ros utsprungen”, väggutsmyckning Råcksta krematorium,                                                             Stockholm. Mässing mot stenmosaik

                   ”Grafisk byggnad”, friskulptur Stiftelsen Nykterhetsvännernas                                                        Studenthem, Bromma, Stockholm. Driven koppar

1964         Utställningar:

                   ”14 Swedish Artists of to-day, USA

                   Galerie Burén, Stockolm

                   Tävling:

                   ”Mänsklig byggnad” Projekt för Sergels torg, Stockholm

                   ”Kopparblomman”, (Plus-minus-rum), Sandvikens stad. Koppar

 1965       ”Nova”, ”Transstruktion” för Dagens Nyheters gård Marieberg,                                                      Stockholm. Aluminium.

1968         34:e Biennalen i Venedig 

Vi kommer att komplettera med mer information under åren 1968 – 1976

 

 

REPRESENTERAD I FÖLJANDE OFFENTLIGA SAMLINGAR

  • Nationalmuseum (Moderna Muséet, Porträttsamlingarna), Stockholm
  • Norrköpings Museum
  • Skånska Konstmuseum, Lund
  • Arkivmuseum, Lund
  • Malmö Museum
  • Örebro Museum
  • Västerås Kulturnämnds Samlingar
  • Bonniers porträttsamlingar, Nedre Manilla, Djurgården, Stockholm

 

Som ni säkert märker fattas det mycket information. Vi kommer att successivt att fylla på med information.