Arne Jones-sällskapets policy för användande av texter och bilder hämtade från Internet.

Vi är ett litet sällskap som drivs med enbart ideella krafter. Vi har mycket små resurser och hemsidan sköts på egen hand utan tillgång till expertis. I möjligaste mån använder vi texter och bilder från egna källor och kontaktade upphovsmän. Det är vår ambition att ange upphovsmannen där det har varit möjligt att finna denna.

Vi använder oss också av bilder som vi har funnit på olika medier på Internet där det är oklart kring rättigheter och innehav. Skälet till detta är att vi vill ge en så bred bild av Arne Jones konstnärskap med hjälp av ett så mångfacetterat bildmaterial som möjligt. Sällskapets medlemmar har mycket små möjligheter att resa runt i Sverige och dokumentera skulpturerna.

Därför ber vi de som känner igen sin bild och vill att vi skall ta bort bilden / bilderna från vår hemsida att ta kontakt med oss så verkställer vi önskemålet snarast.

Om ni accepterar er bild att ha den publicerad på vår hemsida anger vi gärna Upphovsmannen och övrig information kring bilden om ni skickar in uppgifterna till sällskapets mailadress.

Vi är även intresserade av att få in nya texter och nya bilder som kan användas för att öka intresset för Arne Jones konstnärskap. Har ni bilder eller texter liggande, tveka inte, skicka in det till oss.

Arne Jones-sällskapet