Nina Öhman

ARNE JONES KONSTNÄRSSKAP                                                   Text Nina Öhman

Jones närde en begivenhet på kunskap. Ju mer han visste om en forms eller ords beskaffenhet desto lättare gick det att bringa formen eller ordet i oordning, utan att tappa balansen.

En form, t ex en pelare (som ett I, hugget i sten) avgör modellens hållning; ställs pelaren på sin tåspets tycks den utföra en piruett, lik en spiral i rörelse; är pelaren ledad och försedd med en motor pulserar den, etc.

En form alstrar en annan.

Jones form än växer, än rasar. Än dras den utåt, inåt, än uppåt, nedåt, framåt eller bakåt. Den kan till och med vara explosiv, som en nova.

Ett utkast eller en skiss – i blyerts, gips, lera, trä vilket material som  helst – antar med tiden gestalt i det vi kallar skulptur. Till skulpturen hör både yta och volym, dess mellanrum och rummet den upptar. Med Arne Jones ord: …..”att medvetet uppfatta skulpturen i en skulptur”

Kort om Nina Öhman:

Var intendent på Moderna Museet i Stockholm från 1974. Nina Öhman efterträdde Ulf Linde som intendent på Thielska galleriet 1997 och hade denna post till 2011.