Introduktion om Arne Jones alla skulpturer

                                                                                                                Text Jan Wretman

Arne Jones (1914 – 1976) var en svensk skulptör. Han var en av de mest kända och mest anlitade svenska skulptörerna under andra hälften av 1900-talet.

På sjuttiotvå platser runt om i Sverige (gator, torg, parker och andra offentliga platser) kan man finna hans verk.

Kanske har du några i din närhet?

Arne Jones skulpturer är huvudsakligen icke-föreställande, även om man ibland kan finna former som ger associationer till välbekanta saker. Typiskt är att skulpturerna inte är tunga och massiva, utan snarare lätta och luftiga, nästan skissartade. Luften mellan skulpturens olika delar känns ofta lika viktig som delarna själva. (En helt annan sida av Arne Jones konstnärskap är hans porträttskulpturer av kända svenska kulturpersoner. Han kunde sådant också.)

Katedral 1947

Arne Jones konst präglas av sinnrikhet, fantasi, nyfikenhet och leklust.  De skulpturer man ser av Arne Jones kan ibland ge associationer till byggnadsställningar. Men inte vanliga tråkiga byggnadsställningar utan i stället sådana som konstruerats av en experimentlysten och smått galen byggmästare, som vill pröva var gränserna går för det som är möjligt. Och åskådaren lockas med för att se hur det hela ska sluta. Mycket talar för att Arne Jones gjorde många skisser och prövade olika lösningar innan han blev nöjd. Men åskådaren får ändå en känsla av att den ursprungliga ingivelsens fräschör finns kvar i slutresultatet.

Det material som Arne Jones arbetade i var ofta metall. Ibland specialbeställda metallstycken, ibland enkla standardbitar, som fogades ihop på olika sinnrika sätt. Ibland kunde skulpturerna vara rörliga, där han samarbetade med tekniker för att uppnå önskat resultat. Ibland var rörligt vatten med i bilden, vilket också kunde kräva teknisk hjälp för att det hela skulle fungera som det var tänkt.

På den här hemsidan vill vi ge en introduktion till Arne Jones konstnärskap. Vi vill försöka tillfredsställa både den som är nybörjare och den som är mer välbekant med Arne Jones konstnärskap. Bidragen på hemsidan är därför av varierande svårighetsgrad. Vår förhoppning är att alla ska finna något att ta till sig, och att alla ska lockas att bli mer bekanta med Arne Jones konst.

Translate »