Styrelsen

Arne Jones-sällskapet

Styrelsen består av 10 ledamöter.

 

Anders Wickström, Norrköping    Ordförande

 Mai Karlsson, Fränsta                       Kassör

Svante Junker, Sundsvall                 Sekreterare

Tryggve Hedtjärn, Fränsta

Nina Öhman, Lidingö

Torbjörn Hassberg, Nora

Christer Lundgren, Limhamn

Jan Wretman, Fränsta

Två ledamöter är för närvarande vakanta


Revisor: Lars-Olof Larsson, Torpshammar

Hedersmedlem 2008: Ditte Jones-Lundgren

Hedersmedlem 2016: Svante Junker