Styrelsen

Kontakt:

Arne Jones-sällskapet:

Adress: Mai Karlsson, Rosvägen 17, 840 12  FRÄNSTA.

Har du några frågor, kommentarer eller förslag kring hemsidan ber vi dig kontakta kommunikationsansvarige Svante Junker

Mail: info@arnejones.se

Styrelse:

Tryggve Hedtjärn, Fränsta-Ordförande
Mai Karlsson, Fränsta-Kassör
Jan Wretman, Fränsta-Ledamot
Svante Junker, Sundsvall-Sekreterare

Nina Öhman, Lidingö
Torbjörn Hassberg, Brevens Bruk
Torgny Åström, Härnösand
Bengt Wrannerheim, Borrby
Anders Wickström, Norrköping
Christer Lundgren, Limhamn

Revisor: Lars-Olof Larsson, Torpshammar

Hedersmedlem 2008: Ditte Jones-Lundgren

Hedersmedlem 2016: Svante Junker