Källor och litteratur

Tryckt material
Alfons, Sven, ”Unga gotiker – en rapsodi kring en utställning”, Konstrevy, nr. 3, 1947

Arne Jones, uts. kat., Moderna museet, Stockholm, 1993

Björk, Karl-Olov, ”Den sovande akademin”, Björk, Karl-Olov, Robertson, Bryan & Gehlin, Jan, Konstnär utan framtid?, Stockholm: Bonnier, 1963

Bourdieu, Pierre Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings bokförl. Stockholm/Stehag: Symposion, 2000

Bonniér, Olle, ”Naturavbildning, abstraktion, konkretion –en begreppsutredning”,                  Prisma, nr. 2, 1948

Broady, Donald, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin = [Sociology and epistemology] : [on Pierre Bourdieu’s work and the historical epistemology]. Diss. Stockholm : Högsk. för lärarutbildning, 1990

Broady, Donald, ”Nätverk och fält”,
Gunneriusson, Håkan (red.), Sociala nätverk och fält, Uppsala: Historiska institutionen, Univ., Uppsala, 2002

Danielson, Sofia, Signums svenska konsthistoria. [Bd 12],Konsten 1915-1950,Lund: Signum, 2002

Derkert, Carlo och Söderberg, Rolf, ”Den store omvälvningens tid 1912-1950”, Lindegren, Karin,
Söderström, Göran & Söderberg, Rolf (red.),De sköna konsternas akademi: Konstakademin 250 år, 1. uppl., Stockholm: Allmänna förl., 1986

Edling, Marta ”Det naturliga broderskapet. Professorstillsättningar vid Kungl. Konsthögskolan under 1980-talet”, Gustavsson, Martin, Börjesson, Mikael & Edling, Marta (red.),

Konstens omvända ekonomi: tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008, Göteborg
: Daidalos, 2012

Edwards, Folke, Från modernism till postmodernism: svensk konst 1900-2000, Lund: Signum, 2000

Eklund, Hans, ”Ny realitet – abstrakt och konkret konst”,Konstperspektiv, nr. 1, 1949

Fagerström,Linda, Randi Fisher – svensk modernist, Ellerström, Diss. Lund: Lunds universitet,
2005 Gustavsson, Martin, Börjesson, Mikael & Edling, Marta (red.),

Konstens omvända ekonomi: tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008, Göteborg: Daidalos, 2012

Gustavsson, Martin, Makt och konstsmak: sociala och politiska motsättningar på den svenska
konstmarknaden 1920-1960, Disputationsuppl., Ekonomisk-historiska institutionen, Univ., Diss. Stockholm: Univ., 2002, Stockholm, 2002Johannesson, Lena (red.),

Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000, Stockholm: Signum, 2007

Konkret, utställning: Olle Bonniér, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson, målningar: Arne Jones,
skulptur: Galerie Blance, Stockholm, 19 mars-5 april 1949, utst. kat., Galerie Blanche, Stockholm, 1949

Konstperspektiv, Göteborg: Samarbetsnämnden för konstföreningar i Göteborg, 1946-
1964 Konstperspektiv: organ för Sveriges konstföreningars riksförbund, Malmö: Sveriges
konstföreningars riksförbund, 1975, <http://www.konstperspektiv.nu>

Konstrevy, Stockholm: Svensk-franska konstgalleriet,1925-1970 Lindgren, Mereth (red.),

Svensk konsthistoria, Lund: Signum, 1986

Millroth, Thomas & Bonniér, Olle, Olle Bonniér: och varför inte dansa?, Stockholm: Sveriges
allmänna konstfören., 1995

Millroth, Thomas & Eriksson, Liss, Liss: bildhuggare, Stockholm: Carlsson, 1994

Millroth, Thomas, Rum utan filial?: ”1947 års män”,1. uppl., Lund: Cavefors, 1977

Ny realitet, utst. kat., Förb., Stockholm, 1950

Ord och bild: illustrerad månadsskrift, P. A. Norstedt & söner, Sammanfattad utgivningstid, 1892-

Paletten, Göteborg: Göteborgskonstnärsklubb, 1940-Randi Fisher, Olle Gill, Knut-
Erik Lindberg, Lage Lindell, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson, Armand Rossander, Uno Vallman: [utställning] 6 -23 april 1957, utst. kat., Färg och form, Stockholm, 1957 Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.),

Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 1, Abbe-Dahlander,
Malmö: Allhem, 1952 Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.),

Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 2, Dahlbäck-Hagström,
Malmö: Allhem, Malmö, 1952Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.),

Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 3, Hahn-Lundberg
, Malmö: Allhem, 1961 (1952) Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.),

Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 4, Lundgren-Sallberg, Malmö: Allhem, 1961 (1952) Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.),

Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 5, Sallinen-Övrabymästaren, Malmö: Allhem, 1961 (1952)

Skulpturutställning Galerie Acté 18 -31 oktober 1947: [Elis Eriksson, Olle Holmsten, Arne Jones, Knut-Erik Lindberg], utst. kat., Galerie Acté, Stockholm, 1947

Svensk tidningsindex, Lund: Bibliotekstjänst, 1953-1960

Svensk tidskriftsindex/utgivenav Bibliotekstjänst, Lund: Bibliotekstjänst, 1953-1961

Svenska tidskriftsartiklar, Lund: Bibliotekstjänst, 1961-1999

Svenska tidningsartiklar, Lund: Bibliotekstjänst, 1961-1999

Sydhoff, Beate (red.),Sveriges konst 1900-talet. D. 2, 1945-1975, Stockholm: Sveriges allmänna
konstfören., 2000

Söderberg, Rolf, Den svenska konsten under 1900-talet, Rev. och aktualiserad utg., Stockholm:
Aldus/Bonnier, 1970

Söderberg, Rolf, Arne Jones, Sveriges allmänna konstfören., Stockholm, 1991

Ung konst: utst. kat., Färg och form, Stockholm, 1947

Wiberg, Stellan, Knut-Erik Lindberg 1921-1988, Eskilstuna:
Eskilstuna museer, 2003

Winell-Garvén, Iréne,
Vägen till Parnassen: en sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864-1939. Department of Sociology, Göteborg University, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2005, Göteborg

Internet
Moderna museets samlingsdatabas<
http://www.modernamuseet.se/Samlingen/Samlingen/Sok-i-samlingen/>,131028

Nationalencyklopedin,<http://www.ne.se/arne-jones>,131129 Nationalencyklopedin, <
http://www.ne.se/clarte/145619>131217

Intervjuer: