Avsked

Inskription är en nedteckning som består under längre tidsperioder. Det kan vara tecken som är ingraverade i beständiga material som till exempel stenar och metaller. Inskriptioner tenderar att ha som syfte att vara synlig för en offentlighet med en ambition om historieskrivning.

Katakomb är en underjordisk begravningsplats. Gravarna låg antingen var för sig uthuggna i väggen eller också gravlades de döda i gravkammare med flera gravar.

Skiss till Katakombvägg

 

”Konsten skall nog fan överleva all materialism, all fetischism, all kommersialism, all standardhöjning,all status och all opportunism om den så skall leva i en gravkammare. Det är mig icke fjärran – det var min ungdoms arbetsmiljö”

 

Skiss till katakombvägg finns hos Moderna Museet , Stockholm och ställdes senast ut på Stockholms Konstakademi 2017.

Translate »