Studiematerial

Under denna rubrik kommer vi att samla underlag för undervisning, föredrag, diskussioner etc


Under flera år har Arne Jones materialet funnits i Ålsta, Medelpad.

Kerttu Heiskanen och Eva Rask påbörjar sitt examensarbete år 2003,  ”Alternativ visning av konst i digital miljö” vid LTH i Lund. Arbetet genomförs på Ålsta Folkhögskola. Kerttu Heiskanen och Eva Rask färdigställer sitt examensarbete och redovisar det vid Lunds Tekniska Högskola i slutet på januari. Därefter presenteras arbetet vid ett antal uppskattade seminarier i länet. 

Länk till rapporten:  Rapport Jones

Bl.a. följande personer har varit knutna till projektet under kortare eller längre tid: Nils G Johansson. Sirkku Heiskanen, Joar Hedtjärn Ullenius, Kerttu Heiskanen, Eva Rask, Pär Helander, Janne Karlman och Anne Allonen.

Translate »