Syfte

Vår ambition i första hand är att göra konstnären Arne Jones känd och uppskattad för en bredare allmänhet och visa hur han med envishet och talang kunde bli en förgrundsfigur i svensk konsthistoria.

Arne Jones var en av de mest anlitade offentliga skulptörerna i Sverige under 1900-talet.

Vi vill att så många som möjligt ska bli medlemmar i Arne Jones-sällskapet. Oavsett kunskaper om och djupare intresse för konst och konsthistoria kan var och en som vill göra en djupare bekantskap med Arne Jones konstnärskap.

I text och bild visar vi exempel på han skulpturer och hans texter och där vi skriver om Arne Jones – om hans väg med början vid Ålsta Folkhögskola, Medelpad mot professorstiteln och tjänstgöring vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1961 – 1971.