Galleri

Ingen annan svensk skulptör är så väl representerad med offentliga skulpturer som Arne Jones

Spiral Åtbörd, Norrköping[

För utförlig information om Arne Jones konstnärsskap se under dom flikar som kan intressera just dig.

 

Arne Jones deltog i ett flertal internationella utställningar och är representerad med 77 offentliga skulpturer i ett 30-tal svenska orter från Malmö till Luleå.

Ett flertal konstmuseer, svenska och utländska, har i sin ägo konstverk av Jones.

Han var Sveriges ledande porträtt-skulptör och ett antal porträtt av dåtidens kulturpersoner återfinns i Bonnierska porträttsamlingen.

Än fler finns vid Länsmuseet Västernorrland i Härnösand, dit den konstnärliga kvarlåtenskapen efter Arne Jones har donerats.

Eftersom det finns så många skulpturer har vi valt att presentera dom med utgångspunkt i vilken ort eller plats dom är placerade.

Det kan finnas fler skulpturer som ännu inte har identifierats, varför det skulle vara betydelsefullt om någon känner till en skulptur som inte finns med i förteckningen, skickar en notis om detta till Arne Jones-sällskapet

Translate »