Jan Torsten Ahlstrand

Arne Jones

Arne Jones (1914–1976) räknas som en av de största moderna skulptörerna i Sverige och kanske som den allra mest innovative. Han var Skulptören med stort S inom den nya generation, de så kallade ”1947 års män”, som bröt igenom i Sverige efter andra världskriget, de svenska konkretisterna med namn som Olle Bonniér, Pierre Olofsson, Karl-Axel Pehrson och Lennart Rodhe.

Jones var professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1961–1971. Hans liv och verk har tecknats av Rolf Söderberg i Sveriges Allmänna Konstförenings serie av monografier 1991.

Arne Jones välkända skulptur Katedral, där ett starkt abstraherat par formar en gotisk valvkonstruktion, blev ett landmärke för den nya moderna konsten i folkhemmet på 1950-talet, en skulptur som är en mänsklig byggnad.

Hans idéer om en förening av det manliga och det kvinnliga ligger även bakom flera av hans skulpturer av prefabricerade metallstavar från 1960- och början av 70-talet.

Jan Torsten Ahlstrand
museichef emeritus, konsthistoriker