Utställning KONKRET 1949

Arne Jones exemplar av katalogen KONKRET 1949

Hans Eklund KONKRET 1949

Ordet konkret i samband med bildkonst har ofta och tidigare inneburit detsamma som en naturalistisk bildform. Ett konstnärligt verk bör emellertid betraktas som konkret när det är en renodlat konstnärlig verklighet, oberoende av naturen som förebild. Ty som den konkreta konstens motsats kan man ställa en abstrakt (vare sig figurativ eller nonfigurativ), vilken i sina kompositioner abstraherar eller idémässigt rör sig med naturobjekt. Den konkret arbetande konstnären komponerar inte med element som föreställer något. För honom blir inte längre omvärldens synliga beståndsdelar upplevelsen, utan de rent konstnärliga idéerna om rörelse och färgförlopp.

Det konkreta verket utesluter inte det spontana på grund av sin formstränghet, men lika mycket här som i musikaliskt verk är en genomförd kompositionell behandling nödvändig för funna temata.

Begreppet konkret har fått en preciserad betydelse. På exakt samma sätt har värdet realistisk getts en ny innebörd. Realismen gäller inte längre här som trohet mot naturförebilder. Verkligheten avser de rena bildvärdena.

Ny realism och ny realitet siktar på ett mera omfattande och påtagligt uttryck.

Hans Eklund

Translate »