Spiral reflex

Spiral reflex, Sundsvall

Spiral reflex står efter 60 år fortfarande kvar i stadsdelen Skönsberg, nordost om Sundsvalls centrum. Skulpturen invigdes 1960 och tusentalet personer hade samlats för att delta, i dåvarande Sköns köping som var egen kommun och som 1965 lades samman med Sundsvall. Liksom Skönsbergs centrum med sina byggnader är det 1950-talets stuk också över skulpturen. Samma anda präglade också de tal och anföranden som hölls; Sverige förändrade sig, det nya och bättre samhället byggdes, samtiden och framtiden såg ljus ut, riktningen framåt var tydlig.

Spiral reflex på 60 talet

Spiral reflex är ej synlig på sällskapets hemsida, men både den och tidsandan förtjänar att lyftas fram. Den står där som ett minnesmärke över en osedvanligt kreativ konstnär och en osedvanligt kraftfull tidsanda när det moderna Sverige på allvar byggdes. Lyser gör den fortfarande.

Den finns att upptäcka bortom hemmablindheten; sådant vi ser varje dag utan att upptäcka det. Mycket är så invant och vardagligt att vi sällan tänker på det; det försvinner i en välbekant anonymitet, till sist ser vi det inte.  

Stanna till, gör ett försök att upptäcka den!

Enklast genom att bli medlem i sällskapet och därmed erhålla det senaste medlemsbladet som mer ingående handlar om Spiral reflex.

Translate »