Arne Jones – Klas Anshelm

Klas och Arne vid invigningen av LTH fontänen i Lund

Här kommer vi att redogöra för samarbetet mellan Arne Jones och Klas Anshelm

Bilder och texter: Ur boken Klas Anshelm samlade arbeten av Per Qvarnström

Vi vill tacka arkitekt Per Qvarnström för att vi har fått publicera både texter och bilder från hans stora arbete med boken om Klas Anshelm.

Vi vill också tacka Jan Torsten Ahlstrand för grundläggande information kring fontänen.

Med LTH-fontänen sökte Arne Jones och Klas Anshelm gränsen för det möjliga med stål, glas och vatten. Glaset sprack men deras storslagna idé och gestaltningen den gavs väckte lusten hos andra att experimentera vidare.

Under hösten 1976 avled Arne Jones, en av Klas Anshelms riktigt nära vänner. Inför en sammankomst med Konstakademien skrev Anshelm:

… Arne har gett sig iväg. Han hade det rätt svårt, han var fördärvad och trött. Han bara somnade. Han sa i missmod…de rinner inte till… Men han har ju uträttat en del. Konfirmerades i kortbyxor, det kändes. Ordnade skidtävlingar, läste och drog omkring…

Det korta, nästan talade språket beskriver en stark emotionell närvaro. Orden är mejslade ur kärnvirke och texten avslutas:

. . Arne dansade schottis och log med sitt väldiga leende, och med sin basker. Med sin basker  ja, —Jag vill ju hålla tankarna samlade. Och det kunde han ju. Med balkbyggen, de staplade balkstyckena staplade till enkel mänsklig form, Lycka till slinker det ur mig men det må väl vara mej förlåtet.

När Anshelm ägnade Jones dessa sina innersta ord, hade den sjukdom han själv ådragit sig blivit värre och efter hand tog den alltmer kraft. Klas Anshelm avled i maj 1980.

Translate »