Böcker/Artiklar

Böcker och artiklar om Arne Jones.

Arne Jones av Hans Eklund-Bonniers små konstböcker 1965

Arne Jones är byggaren bland de svenska skulptörerna. Daumier stimulerade honom att börja teckna; den mänskliga figuren har stadigt varit hans inspirationskälla. I alltmer avskalade former återger han den mänskliga kroppens element, dess broar och strävor. Hans skulpturer reser sig som bautastenar eller söker det svävande i en danserskas centrifugala piruetter.
De söker sig allt ivrigare uppåt, markerande en frigörelse från tyngdlagen.

Hans Eklunds porträtt av Arne Jones bärs av värme och förståelse, och den analys Hans Eklund ger av Arne Jones konst är sällsynt klar och initierad.

Namn: Hans Eklund 1921 – 2018
Född: I Stockholm  i en skådespelar- och teaterfamilj. Pappa Ernst Eklund ägde ett flertal privatteatrar, bland annat Oscarsteatern och Lisebergsteatern.

Yrke: Museiman och konsthistoriker verksam vid bland andra Stadsmuseum.


Arne Jones av Rolf Söderberg

SAK publikation 100, 1991


Arne Jones – Utställningskatalog Moderna Museet, 1993

 


Hans Eklund & Nils Victorin, 1976. Utställningskatalog Arne Jones 1914-1976. Prins Eugens Waldemarsudde.


Unga gotiker konstrevyn
Rapsodi kring en utställning av Sven Alfons 1947