Vertikal komposition

Forum Medicum i Lund

Titel: Vertikal komposition

Uppförd: Ursprunglig skulptur 1956, Nytillverkad 2023

Adress: Sölvegatan 19, Lund

Anteckningar: Tidigare placerad utanför Fysiologiska Intuitionen, Lund

Jones började kring 1953 experimentera med en enkel urform, en
”pelare”. Han ville pröva hur mycket av nyanser och rörelse man
skulle kunna fånga i en enda smidd järnstång. Från roten, en ”tåspets”,
bearbetas PELAREN uppåt, den artikuleras genom bulnader och för-
tunningar i en lätt piruett- och vingform. Mot höjden smalnar stången
åter för att krönas av ett bredare ”huvud”.
Pelaren skulle återkomma som magisk stomme och stöttepelare i
flera senare verk.

Framför allt är pelaren den centrala kraften i VERTIKAL KOMPOSITION.
Verket är numera uppställt intill entrén utanför Forum Medicum i
Lund. Genom bataljerna kring Hillmonumentet hade Jones fått många
förespråkare i staden. En sådan var professor Georg Kahlson, som
ordnade så att Jones i december 1953 fick visa upp en attrapp av
VERTIKAL KOMPOSITION för att testa möjligheterna. Verket invig-
des 1958 och enligt Kahlson symboliserade det tillförsikt och obändig
frihetskänsla.

När Jones kom med sitt förslag var det under mottot ”Stam och
Klänge”. Han gav då denna målande beskrivning:

”Förslaget är avsett att i ett vitt, lågt och brett landskap vari en
byggnation av låga, breda och kraftiga byggnadskroppar samman-
ställts införa en vertikal. Vertikalen är en pelare. Under arbetets gång
fordrade pelaren något annat — en motsats. Från pelarens rot växte då
ut såsom blad växer ut en form. Denna form genomborrades av
pelaren — (också en form, men en aggressiv) och dess reaktion var
undvikande — den retades av spetsen hos den aggressiva formen. Men
denna växte och den undvikande formen blev kär i den hänsynslösa
formen och försökte omfamna den.”

Translate »