Rasande balans

Material: Lättmetall

Invigd: 1967

Placering: Stålforsskolan