Medlemsblad 2019

Arne Jones-sällskapet MEDLEMSBLAD nr 2, april 2019

Arne Jones-sällskapet c/o Maj Karlsson, Rosvägen 17, 84012 Fränsta <info@arnejones.se> 060-616201 (sekr. & red.)

https://arnejones.se,

Bankgiro SHB 496-1439 Årsavgift 150 kr, 250 kr för familjen.

Årsmöte

Härmed kallas du till årsmöte lördag 27 april, kl 13.00 i Stockholm, vid Vasaparken, närmare bestämt i Katarinahuset, Eastmansvägen 35, 113 21 Stockholm. Vi lånar lokal av Fabula Storytelling Ekonomisk Förening. Erforderliga handlingar finns på plats samt på hemsidan. Inbetalningskort för medlemsavgift bifogas.

Dagen efter årsmötet, på söndag, planerar vi en utflykt till förorten Västertorp. Mer om denna utflykt för medlemmar nedan.

En konstnärlig guide

I Stockholmsförorten Västertorp finns två verk av Arne Jones: Skulpturen Katedral samt väggreliferna Harlekin o Columbine på f.d. kulturhuset vid Vasaloppsvägen 60. Fritz H Eriksson, byggmästaren som ville att Västertorp skulle få ett eget konstliv, såg till att hyreshusets bottenvåning blev ett tillfälligt kulturhus. Och inte bara det, han såg till att finansiera köp av konstverk till skulpturparken. Nu var det tidigt 1950-tal och här skulle folkhem och jämlikhet förverkligas. Många konstnärer ville vara med och bygga detta nya idealsamhälle och spåren av deras medverkan finns ännu kvar. Om detta handlar en utmärkt skrift av Rikard Larsson, Konsten och Västertorp, förlaget Langenskiöld, 2014. En intressant guide till en spännande tid.

Utflykt till Västertorp

På söndag planerar vi besöka Västertorp för att bese skulpturparken och platsen för Arne Jones Ateljé vid Vasaloppsvägen. Det finns 34 offentliga konstverk i Västertorp av namnkunniga konstnärer, varav Arne Jones är en av dem. I mån av intresse och tid så tittar vi på allt, eller bara på några. I hela Stockholm finns det 21 skulpturer av Arne Jones, så det vore roligt att även se några andra verk. Det tar tid att besöka alla, särskilt om vi ska vara hänvisade till kollektiva färdmedel. Så det får nog bli per bil, vilket förutsätter att ett antal intresserade medlemmar medför bil till söndagsutflykten för samåkning. Vi får se, på lördag em, när vi s.a.s. räknar över styrkorna.

Det kunde vara särskilt intressant att titta på den (för oss) nyupptäckta Celsus, som står på Reimersholme invid ett äldreboende. Ett annat exemplar finns i Södertälje. Visst kan man undra över vad Arne Jones ville uttrycka med dessa strama pelare.

In memoriam

Nils G Johansson och Lennart Carlsson, två eldsjälar – humanister till sin läggning – medverkade vid Arne Jones-sällskapets bildande i maj 2008. Trogna sina valda uppgifter verkade de båda aktivt för att Arne Jones konstsamling skulle visas för allmänheten. Båda dog s.a.s. på sina poster, Nils i juni 2014, Lennart i maj 2017. Erinrandet av de två eldsjälarna föranleds av de senaste årens omdaning.

Kort tillbakablick på AJ-sällskapet 2008-2018

AJ-sällskapet har funnits sedan 2008. Under dessa år har många kunnat glädjas åt Arne Jones konst på Ålsta folkhögskola. Hösten 2015 blev det inte längre möjligt för sällskapet att förvara samlingarna i lokaler på Ålsta och bedriva utställningsarbete. Efter donation tog Västernorrlands museum i Härnösand över samlingarna. Detta innebar att nya krafter, nya tankar och nytt engagemang behövdes för ett framtida Arne Jones-sällskap som fortsätter berätta om Arne Jones och hans konst och som i alla fall försöker fullfölja de tidigare eldsjälarnas intentioner och arbete. Vid årsmötet i Fränsta 18 april 2018 valdes en styrelse om 10 personer, geografiskt spridda från Skåne till Ångermanland – för att i någon mån vara rikstäckande, av det enkla skälet att Arne själv ville det – ja, han ville nå ut internationellt.

Styrelsemötet i Härnösand 3-4 september tillsatte två arbetsgrupper:
Hemsidesgruppen som efter sommaren kom igång på allvar och under hösten gick det undan med fart. Inför jul-uppehållet kunde vi konstatera att det finns en ny hemsida om Arne Jones och hans konst ! Vi kunde även – och kan fortfarande – konstatera att mycket återstår att göra.

Biografigruppen har mötts i Stockholm och samtalat om olika slags upplägg inför sin uppgift att ta fram en biografi om Arne Jones. Gruppen har också med chefen för Västernorrlands museum författat och avsänt brev till sex konstvetenskapliga högskoleutbildningar – Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg, Lund – för att informera om den unika Arne Jones-samling som finns vid Västernorrlands museum och som förtjänar forskning och/eller annat utredningsarbete.

Vi ser fram emot kommande årsmöte 27 april i Stockholm ! Förutom sedvanliga föreningsärenden ska vi begrunda det som hittills gjorts, resonera om sällskapets viktigare framtida uppgifter, styrelsens göromål samt fortsätta lära känna varandra. Ordförande Tryggve kvarstår som ledamot men vill lämna ordförandeskapet.

Som avslutning får Arne Jones själv bidra med en filosofisk fundering: ”För mig är konstnärlig hållning något som innebär medvetande om att begrepp är begrepp – målning målning – och verklighet något som vi slår huvudet mot ibland. Att verklighet kan finnas i begepp och verklighet i målning. Att det är samma verklighet men olika delar av den.”

Svante Junker, sekr. & red.

Translate »