Katedral I

Material: Brons

Invigd : 1952

Placering: Bildradiogatan 27, Västra Frölunda, Sverige

Arne Jones, ”Katedral 1” är ett av konstnärens mest kända verk och som även innebar Arne Jones konstnärliga genombrott.

Verket som utfördes under åren 1947-51, finns i flera exemplar runt om i Sverige.

1952 placerades verket på Flatåsplatån, en högt belägen plats ovanför bostadshusen, så att den kunde beskådas från flera håll. Allteftersom tiden gick växte buskar och träd upp och skymde verket, dessutom innebar den undanskymda placeringen att verket utsattes för vandalisering. 2004 placerades ”Katedral 1” på sin nuvarande plats efter att den blivit renoverad.

Verket köptes in 1952 av dåvarande Göteborgs Bostads AB, numer Bostadsbolaget.

Translate »