Händelsekalender

Vi har för avsikt att här annonsera händelser som berör Arne Jones-sällskapet och händelser som berör Arne Jones konstnärskap.

 

  • 27 april 2019                     Årsmöte                                             Stockholm
  • 1 april                                 Anders Wickström föredrag ”Från Katedral till Spiral åtbörd” – om Arne Jones konstnärsskap, Galleri Li, Norrköping
  • 12 dec 2018                       Hemsidan publiceras
  • 3  sept 2018                       Styrelsemöte                                     Härnösand
  • 30 maj 2018                       Styrelsemöte                                    Sundsvall       
  • 14 maj 2018                       AJ-sällskapets 10 årsdag                          
  • 18 april 2018                     Årsmöte       
  • 24 mars 2018                     Vernissage A Jones utställning     VN museum 
  • 21 mars 2018                    Styrelsemöte