Händelsekalender

Vi har för avsikt att här annonsera händelser som berör Arne Jones-sällskapet och händelser som berör Arne Jones konstnärskap.

 • 10 okt 2020                       Årsmöte                                               Ålsta, Medelpad
 • 2 maj 2020                         Årsmöte  (inställt pga Corona) Stockholm
 • 27 april 2019                     Årsmöte                                               Stockholm
 • 1 april                                 Anders Wickström föredrag ”Från Katedral till Spiral åtbörd” – om Arne Jones konstnärsskap, Galleri Li, Norrköping
 • 12 dec 2018                       Hemsidan publiceras
 • 3  sept 2018                       Styrelsemöte                                     Härnösand
 • 30 maj 2018                       Styrelsemöte                                    Sundsvall       
 • 14 maj 2018                       AJ-sällskapets 10 årsdag                          
 • 18 april 2018                     Årsmöte       
 • 24 mars 2018                     Vernissage A Jones utställning     VN museum 
 • 21 mars 2018                    Styrelsemöte