Från fall till fall, Falun

Material:  Koppar

Invigd: 1959

Placering: Daljunkaregatans äldreboende

Translate »