Bli medlem i Arne Jones-sällskapet

Gör som många andra. Stöd sällskapet genom att bli medlem.

Välkommen att bli medlem i Arne Jones-sällskapet!

 

Vi erbjuder alla i vårt avlånga land att bli medlemmar i Arne Jones-sällskapet.

Arne Jones är ett riksintresse – vi vill ha uppslutning. Vi vet att det finns kunskap om och intresse för Arne Jones och hans konst på olika nivåer. Här vill vi tillgodogöra oss detta och förmedla kunskaperna vidare.

Arne Jones-sällskapet

info@arnejones.se

Så här blir du medlem: Betala in 150 kr eller 250 kr för hela familjen till bankgiro SHB  496-1439 (Arne Jones-sällskapet)

Glöm inte skriva avsändare!

 

Välkommen!