Bli medlem i Arne Jones-sällskapet

Bli medlem i Arne Jones-sällskapet

Tre ledamöter i styrelsen vid skulpturen"Katedral" i Västertorp, Stockholm

Med ett medlemskap får du insyn i vad som händer i vårt utforskande av Arne Jones konstnärskap i Sverige och utomlands.

Samtidigt ger du ett direkt stöd till sällskapet så att vi kan utveckla informationen på vår hemsida.

Bli medlem genom att betala medlemsavgiften 150:- för enskilda, 250:- för familj till Arne Jones-sällskapets bankgiro 496-1439 (SHB). Kom ihåg att skriva ditt namn, postadress och mailadress !

Eller swisha beloppet till 070-663 99 93, Mai Karlsson. Skriv AJ och ditt namn !

Mer info om medlemskapet och sällskapet finner du längre ner på sidan.

 

Välkommen att bli medlem i Arne Jones-sällskapet !

Vi vet att det finns kunskap om och intresse för Arne Jones och hans konst på olika nivåer i samhället. Detta vill vi ta till vara och föra vidare genom bl.a. hemsida, nyhetsbrev, föredrag etc.

När sällskapet startade 2008 fanns engagerade personer i framförallt västra Medelpad. Intresset växte under de 4,5 år som sällskapet bedrev konstutställningar i Arne Jones konsthall i Ålsta, oftast tre utställningar per år och alltid i samarbete med lokalt utövande konstnärer.

Efter konsthallens avveckling 2015/2016 försvann möjligheten att påtagligt vidmakthålla engagemanget och långt ifrån alla intresserade var betalande medlemmar.

Som en följd bildades en ny styrelse med större geografisk spridning och där den huvudsakliga inriktningen blev att sprida information över digitala plattformar såsom hemsida, nyhetsbrev och Facebook. Vi arbetar också aktivt för att söka fördjupande information och kunskap om Arne Jones hos alla offentliga och privata samlingar. Fortfarande finns det intresserade personer och långsamt blir vi fler igen,  men vi behöver ännu fler betalande medlemmar.

Vår ambition är:

  • att fortsätta utveckla informationen på hemsidan,
  • att delge alla intresserade vårt nyhetsbrev, 
  • att följa arbetet på Västernorrlands museum med digitaliseringen av den stora donerade samlingen om Arne Jones,
  • att även utveckla samarbete med andra muséer och privatsamlingar som förvaltar konst av Arne Jones.

Som synes åtar sig sällskapet omfattande och tidskrävande uppgifter, som också innebär fasta kostnader i form av web-hotell, kostnad för datorprogram, porto och annat.

Allt arbete sker ideellt. Vi delar gärna med oss av arbetet.

Tack till alla som genom åren har stöttat och stödjer vårt arbete att främja intresset för och studiet av Arne Jones och hans konst!

Stöd oss genom att bli aktiv medlem!

Välkommen!

Arne Jones-sällskapet

info@arnejones.se

Translate »