1947 års män

 
1947 års män,benämning på en grupp svenska konstnärer som i slutet av 1940-talet och på 1950-talet företrädde konkretismen i Sverige.
 
 
Konstnärernas sociala bakgrund och karriärer innan 1947
 
 
Olle Bonniér (1925 – 2016)
 
Föddes 1925 i Los Angeles, USA som son till en sjuksköterska som arbetade på franska sjukhuset i Hollywood och en handelsresande parkettläggare och mångsysslare. Han kom till Sverige 1930.
 
Han utmärkte sig som den yngste i gruppen på ”Ung Konst”. Han var endast 22 år gammal vid tiden för utställningen och han var också den enda som inte hade gått på Konsthögskolan. Han hade utbildats vid Tekniska skolan 1941-42 och Grünewalds målarskola.
 
 
Liss Eriksson (1919-2000)
Eriksson föddes 1919 i Stockholm som skulptören Christian Erikssons yngste son.
Han var således 28 år 1947 och hade studerat vid Konsthögskolan åren 1939 – 44 för Nils Sjögren och Eric Grate. Åren efter konsthögskolan var Eriksson bosatt i Paris, fram till 1951, men medverkade ändå på flertalet utställningar i Sverige.
 
Randi Fisher
(1920 -1997)
Fisher föddes i Melbourne, Australien 1920 som dotter till textilkonstnärinnan Eivor Fisher och ingenjören Ejnar Fisher.
 
Hennes far dog i ung ålder varför Fisher växte upp med sin mor och syster Else (även hon senare konstnär, gift Fisher-Bergman). Hon studerade vid tekniska skolans reklamlinje 1937 – 38 samt Konsthögskolan 1939 – 44 för Isaac Grünewald, Otte Sköld och Sven Erixson. Gifte sig med akademikamraten Olle Gill 1945 och medverkade vid flera samlingsutställningar innan ”Ung Konst” på Färg och Form 1947.
 
Olle Gill (1908 – 1996)
Gill föddes 1908 i Älvdalen. Han
arbetade som kontorist på en reklambyrå innan han på 1930 – talet började måla under en sanatorievistelse. Han studerade därefter på Otte Skölds målarskola 1936 och därefter vid Konsthögskolan 1937-43. Han gifte sig 1945 med Randi Fisher och paret spenderade tid i Norge under 1945 och 1946.
Född 1908 var han den äldste i gruppen på ”Ung Konst”- utställningen, 39 år, och 17 år äldre än Olle Bonniér.
 
Arne Jones (1914 – 1976)
Arne Jones föddes 1914 i Borgsjö socken, Medelpad.  Hans far drev en verkstad vid sidan av familjens pensionatverksamhet. 1937 flyttade föräldrarna till Stockholm där de fortsatte sin rumsuthyrningsverksamhet.
 
Efter studier vid Ålsta folkhögskola i Medelpad började han 1936 att delta i
Tekniska skolans aftonkurser. Han var samtidigt bildhuggarlärling på Sandins bildhuggeri på Norrtullsgatan i Stockholm. Han arbetade efter detta som dekoratör m.m. vid flertalet stenhuggerier fram till 1944. Han studerade på Konsthögskolan för Eric Grate 1941 – 47. Medverkade i en skulpturutställning 1947 tillsammans med bland andra Knut-Erik Lindberg på galleri Acté.
 
Jones medverkade inte i utställningen ”Ung Konst” på Färg och Form 1947 men var med i utställningen”Abstrakt konst” 1947, samt ”40-talskonst” i Lund och ”Ny realitet” i Göteborg 1950.
 
Knut-Erik Lindberg (1921-1988)
Lindberg föddes 1921 i Solna. Hans far var självförsörjande uppfinnare, och brodern Uno Lindberg (1912 – 1992) utbildade sig på Konsthögskolan 1929- 1935. Lindberg studerade vid tekniska skolan 1935 – 36, samtidigt arbetar han även som stenhuggarlärling.
Sedan studerar han vid Otte Skölds målarskola 1936-37 och på Konsthögskolan där han gick 1937-43 för Nils Sjögren och Eric Grate. Han tilldelades olika stipendier varför åren 1945 – 47 till stor del ägnades till studieresor i Europa. Han ställde bland annat ut på Svensk – franska konstgalleriet 1945 tillsammans med Liss Eriksson.
 
Lage Lindell (1920 – 1980)
Lage Lindell föddes 1920 i Stockholm. Hans båda föräldrar var folkskollärare. Lindell började efter sin studentexamen att studera moderna språk vid Stockholms högskola men sökte sedan in till Konsthögskolan och studerade där 1941 – 46 för både Grünewald och Erixson. Åren efter konsthögskolan spenderade han, liksom flertalet av sina studiekamrater i Europa på studieresor, bl.a. i Nordafrika. Under akademitiden medverkade Lindell i utställningen ”Unga tecknare”1942 tillsammans med Armand Rossander  men ”Ung Konst” 1947 på Färg och Form anses ändå vara
hans genombrottsutställning.
 
Pierre Olofsson (1921-1996)
Pierre Olofsson föddes 1921 i Paris som son till konstnären Anders Olofsson, samt även sonson till målare Anton Olofsson. Fadern deltog under första världskriget som soldat i amerikanska armén och bosatte sig sedan med sin hustru i Champigny -sur -Marne, Frankrike, där han medverkade vid salongen 1921 och 1923 men emigrerade sedan till Amerika varpå Pierre Olofsson med mor kom till Sverige.
Han utbildade sig vid Otte Skölds målarskola 1937 – 38 samt Konsthögskolan 1938-42. Han gjorde sedermera studieresor till Danmark 1945, Norge 1964, Schweiz Italien och Frankrike 1947.
Han gifte sig 1946 med konstnärinnan och akademi kamraten Margit Ljung,
 
Karl-Axel Pehrson (1921-2005)
 
Karl-Axel Pehrson föddes 1921 i Örebro. Hans far var direktör. Han studerade vid Edward Berggrens målarskola 1937, Otte Skölds målarskola 1938-40 och vid Konsthögskolan 1940 -46 för bland andra Sven Erixson, där han även blev kamrat med Rodhe. Han gjorde studieresor till Österrike 1936 och Frankrike 1947. Då han gick ut Konsthögskolan 1946 lär ”Ung Konst” ha varit en av hans första utställningar.
 
Lennart Rodhe (1916-2005)
Lennart Rodhe föddes i Stockholm 1916 med en far som var bergsingenjör och uppfinnare.
1925-1934 var Rodhe bosatt med sina föräldrar i Hamburg, Tyskland där han tog realexamen från ett tyskt gymnasium. Han studerade vid Edward Berggrens målarskola och Tekniska skolan 1934 – 36, i Köpenhamn 1936 – 38 samt Konsthögskolan 1938- 44. Redan före 1940-talet hade Rodhe arbetat fram en”arkitektonisk bild” i sin målarstil, abstrakt och inspirerad av Picasso.
 
Armand Rossander (1914-1976)
Armand Rossander föddes 1914 i Spånga utanför Stockholm. Han tog sin grundskoleexamen vid Viggbyholmsskolan, en internatskola startad på initiativ av bl.a. konstnärinnan Mollie Faustmann och formgivaren Carl Malmsten. Efter detta gick han från 1931 i lära som glasmålare vid ett konstglasmästeri i Stockholm, samtidigt som han bedrev studier på Tekniska skolan 1934-35 och på Konsthögskolan 1937-42. Han hade till stor del Isaac Grünewald som lärare. Rossander var en förhållandevis uppmärksammad ung, abstrakt konstnär under tiden mellan Konsthögskolan och ”Ung Konst” på Färg och Form 1947. Han medverkade i flera utställningar och ett förslag till monumentalmålning (”En påminnelse”, 1945) vann pris på Nationalmuseum.
 
Uno Vallman (1913-2004)
Uno Vallman föddes 1913 i Norrala, Hälsingland, men spenderade sin barndom dels på Sundborns barnhem i Dalarna, dels som utackorderad i familj i Gästrikland där han enligt egen utsago fick arbeta hårt. Under sina ungdomsår utvecklades intresset för måleri jämte hans förvärvsarbete som dräng, skogsarbetare och skomakarlärling. Efter några år som arbetslös under början av 1930-talet fick han en lärlingsplats i Stockholm hos en målarmästare, vilket gjorde att han också från och med 1936 under vinterhalvåret kunde gå på Otte Skölds målarskola. 1939 antogs han till Konsthögskolan där han studerade fram till 1944. Han hade sin första separatutställning 1942 på Tysta Gatan i Stockholm, och deltog även i en utställning på Färg och Form 1945