Den nya styrelsen 2016

Styrelsen:

Margareta Helander, ordförande.

Kontakt: 070-677 78 01

margaretahelander21@gmail.com

 

Mai Karlsson, kassör.

Kontakt: 070-674 39 63

maikarlsson@hotmail.com

 

Sirkku Heiskanen, sekreterare.

Kontakt: 070-513 82 55

sirkkuheiskanen@gmail.com

 

Christina Strand,

Tryggve Hedtjärn

 

Suppleanter:

Pär Kristiansson

Torbjörn Helander

Thore Mattson

 

Adjungerad till styrelsen: Bo Bergman

Hedersmedlem: Lennart Carlsson

Hedersmedlem 2016: Svante Junker

 

Revisorer:

Anita Strandlund och Ros Marie Lindgren

Revisorsuppleant:  Kenth Norberg

Filer och dokument:

De senaste dokumenten från årsmöten och styrelseprotokoll hittar du här.