Så här blir du medlem:

 

Betala in 150 kr eller 250 kr för hela familjen

till bankgiro 496 1439 (Arne Jones Sällskapet)

Glöm inte skriva avsändare!

 

Välkommen!

Välkommen att bli medlem i Arne Jones-sällskapet!

 

Vi erbjuder alla i vårt avlånga land att bli medlemmar i Arne Jones sällskapet.

Arne Jones är naturligtvis ett riksintresse

– vi vill ha uppslutning. Vi vet att det finns kunskap om och intresse för Arne Jones och hans konst på olika nivåer finns. Här vill vi tillgodogöra oss detta och förmedla kunskaperna vidare.

 

Arne Jones Sällskapet

info@arnejones.se